Etický kodex

Etický kodex představuje souhrn pravidel, kterými se Tým CUBICOR zastupující společnost Cubicor s.r.o. řídí v rámci poskytování realitních služeb a zajišťuje tím maximální spokojenost klientů založenou na profesionálním přístupu makléřů týmu Cubicor.

Tým CUBICOR
vždy vystupuje profesionálně s odbornou péčí v souladu s dobrými mravy tak, aby klient Cubicoru byl vždy spokojen.
Tým CUBICOR
jedná vždy v zájmu klienta.
Tým CUBICOR
se pravidelně vzdělává a sebezdokonaluje nejen v oboru realit tak, aby mohl klientovi nabídnout nejlepší možné řešení v dané situaci.
Tým CUBICOR
nikdy nezneužije citlivé informace klientů získané během realitního obchodu.
Tým CUBICOR
vždy uvádí pravdivé údaje o nabízené nemovitosti.
Tým CUBICOR
nikdy nepoužívá finanční prostředky obdržené ze záloh, jistin či jiných financí uložené na depozitním účtu pro potřeby provozu společnosti ani s nimi jinak nemanipuluje.
Tým CUBICOR
vždy dodržuje předem dohodnuté termíny a dohody.
Tým CUBICOR
vždy reprezentuje svým chováním a vystupováním společnost Cubicor s.r.o. a podílí se na budování a rozvíjení jejího dobrého jména.
Tým CUBICOR
vždy dostatečně informuje klienta o průběhu a stavu realitního obchodu.
Tým CUBICOR
vždy absolvuje obchodní jednání patřičně vhodně oblečen.
Využijte služeb Cubicor Finance. Navštivte stránky Cubicor News.
Kontaktujte nás!
*
*
*
captcha